Aktualności

„W stronę światła”

2018-06-13 12:15

Miłośników słowa pisanego, recytowanego i śpiewanego serdecznie zapraszamy na wieczór słowno – muzyczny „W stronę światła”.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca o godz. 18:00.


Między Słowami
kawiarnia&księgarnia
ul. Rybna 4

W promocji poetycko – prozatorskiego tomiku udział wezmą:
Gabriela Popek – interpretacja scenicznych wersji opowiadań i wokal
Michał Szulc – akompaniament
Ireneusz Kaczmarczyk – recytacja wierszy

Ireneusz Kaczmarczyk - Urodziłem się 13 kwietnia 1956 roku w Kraśniku. Po ukończeniu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie studiowałem pedagogikę kulturalno-oświatową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym mieście pracowałem jako instruktor kulturalno-oświatowy w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, a następnie jako organizator widowni w Teatrze Literacko-Muzycznym. Ostatnio współpracuję z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Nieprzetartego Szlaku. Cyklicznie uczestniczę w warsztatach i konkursach organizowanych przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, Fundację ARKA i Fundację WIATRAK z Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Rodzin DRGAWKA.
Moje najważniejsze publikacje:
W stronę światła - debiutancki tomik poetycko-prozatorski,
Jesteśmy - to cykl publikacji powarsztatowych, podobnie, jak:
Korzenie Europy, Etiudy sceniczne, Wieczory poetyckie.
Wyżej wymienione wydawnictwa zawierają pokonkursowe wiersze i opowiadania. Zostały wydane przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych.


Wróć