Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/html/TakCzytam_tlo_wydarzenia_wernisaz-86c61214.jpg' for writing: Disk quota exceeded in /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/libraries/Controller.php on line 946
#0 [internal function]: __error(2, 'imagejpeg() [getImage('tl_files/magazy...', '90', '60', 'crop')
#3 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNews.php(174): Controller->addImageToTemplate(Object(FrontendTemplate), Array)
#4 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNewsList.php(145): ModuleNews->parseArticles(Object(DB_Mysql_Result))
#5 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/frontend/Module.php(129): ModuleNewsList->compile()
#6 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/news/ModuleNewsList.php(77): Module->generate()
#7 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/libraries/Controller.php(271): ModuleNewsList->generate()
#8 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/system/modules/frontend/PageRegular.php(71): Controller->getFrontendModule('7', 'right')
#9 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/index.php(198): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#10 /www/xn--midzy-sowam_www/www/xn--midzy-sowami-5vb39c.pl/index.php(329): Index->run()
#11 {main}
„W stronę światła”

Aktualności

„W stronę światła”

2018-06-13 12:15

Miłośników słowa pisanego, recytowanego i śpiewanego serdecznie zapraszamy na wieczór słowno – muzyczny „W stronę światła”.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca o godz. 18:00.


Między Słowami
kawiarnia&księgarnia
ul. Rybna 4

W promocji poetycko – prozatorskiego tomiku udział wezmą:
Gabriela Popek – interpretacja scenicznych wersji opowiadań i wokal
Michał Szulc – akompaniament
Ireneusz Kaczmarczyk – recytacja wierszy

Ireneusz Kaczmarczyk - Urodziłem się 13 kwietnia 1956 roku w Kraśniku. Po ukończeniu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie studiowałem pedagogikę kulturalno-oświatową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym mieście pracowałem jako instruktor kulturalno-oświatowy w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki, a następnie jako organizator widowni w Teatrze Literacko-Muzycznym. Ostatnio współpracuję z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Nieprzetartego Szlaku. Cyklicznie uczestniczę w warsztatach i konkursach organizowanych przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, Fundację ARKA i Fundację WIATRAK z Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Rodzin DRGAWKA.
Moje najważniejsze publikacje:
W stronę światła - debiutancki tomik poetycko-prozatorski,
Jesteśmy - to cykl publikacji powarsztatowych, podobnie, jak:
Korzenie Europy, Etiudy sceniczne, Wieczory poetyckie.
Wyżej wymienione wydawnictwa zawierają pokonkursowe wiersze i opowiadania. Zostały wydane przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych.


Wróć